Zhangjiajie was included in the 2014 Top Ten China's Best Tourist Attractions

"In China Scenic Innovation Forum" held in Beijing, "2014 China's best tourist attractions" contest had ended, Zhangjiajie Wulingyuan scenic area was listed in the top ten "China's Best Tourist Attractions" and became the sole scenic area to receive this honor in Hunan Province.

Tianzi Mountain

The other nine selected scenics are Huangshan, Jiuzhaigou, Lake, Terra Cotta Warriors, Lijiang, Gulangyu, Badaling Great Wall, Suzhou Gardens, Changbai Mountain.

Yellow Dragon Cave

Zhangjiajie Baofeng Lake

Pin It to Pinterest